ZAKŁADOWY  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH
MIEJSKIEJ  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W  KOSZALINIE

 

mgr Czesława Krawiec (SFŚS Nauczycieli i Emerytów) przyjmuje w dni:

 - środa w godz. 8:00 -12:00

- czwartek w godz. 8:00 -15:00

- piątek w godz. 8:00 -15:00