Prosimy o przestrzeganie następujących procedur podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

 

 1. Do Poradni, na badania i zajęcia terapeutyczne, przyjmujemy dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do poradni przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 1. Rodzice/opiekunowie przychodzący z dziećmi mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej poradni, zachowując zasady:
 • jeden rodzic/opiekun z dzieckiem bez osób towarzyszących na ściśle wyznaczoną godzinę,
 • dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników poradni min. 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Dziecko powinno posiadać własne przybory piśmienne (długopis, ołówek, gumka, kredki).
 2. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do poradni niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o dezynfekcję zabawki, rzeczy.
 1. Przy wejściu pracownik mierzy dziecku/rodzicowi/opiekunowi temperaturę bezdotykowym termometrem oraz przeprowadza wywiad epidemiologiczny.
 2. W przypadku występowania u dziecka lub u kogoś z domowników, symptomów infekcji lub czynników ryzyka zakażenia koronawirusem – termin badania zostaje przełożony na min.2 tygodnie później.
 3. Jeśli, pomimo pozytywnego wywiadu, dziecko/rodzic/opiekun odczuwa duszność, kaszle, ma katar, podwyższoną temperaturę lub inne objawy wskazujące na infekcję – termin badania również zostaje przełożony o min.2 tygodnie.

  

UWAGA!
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz naszą Poradnią w celu przełożenia umówionej wizyty.