Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PEDAGOGA W WYMIARZE ½ ETATU W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Koszalinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani mgr Iwona Krakowiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani mgr Iwona Krakowiak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wybrana kandydatka uzyskała bardzo dobry wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której wykazała się dużą wiedzą merytoryczną, kompetencjami wymaganymi do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 Koszalin, dnia 28.03.2019 r.  

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY W WYMIARZE 3/4 ETATU W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE

p.o. Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Koszalinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani mgr inż. Barbara Grudzień.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani mgr inż. Barbara Grudzień spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszą ocenę w toku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w zakresie kompetencji zawodowych i predyspozycji do pracy na stanowisku głównego księgowego w placówce oświatowej - Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

Koszalin, dnia 12.04.2019 r.